W imię Prawdy! C. D. 63

31 października 2023 roku

Tego dnia przeczytałem jeden z wierszy czytanych na Mszach Świętych za Ojczyznę celebrowanych przez bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę:

MODLITWA POWSZECHNA

,,Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi wedle obyczaju –
już nie wrócimy, bośmy z tego kraju
wygnali prawa narodu i nieba –
i kraj już nie ten i straszno w tej ziemi,
gdzie chleb wdeptany butami brudnymi.
Lecz choć kraj ten tak boleśnie zmieniony,
Tu trwanie nasze – tu nasze ufanie.
Który obalasz i prawa, i trony,
Spraw niechaj dom nasz znów się domem stanie.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie –
przywróć tych, co jak ptaki rozgonione burzą –
bo i naszą jest winą ich niepowracanie.
Daj mowę dawną – przywróć dawne strony
Tym odepchniętym i tym pogardzonym –
a gniazdo niechaj czyste na nich czeka,
bo to jest prawo ptaka – i człowieka.
Módlmy się, niechaj nam wybaczą rozstanie,
spraw niechaj dom nasz ich domem się stanie.
– Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony
bywały niegdyś Tobie oddawane –
a dziś oto nam Boga zmylono z szatanem,
a dziś kto włada ten bywa chwalony –
choć temu, który kark najniżej zgina
fałsz jest zapłatą, i wzgarda i drwina –
byśmy pomiędzy szatanem a Bogiem
wybrali – iść daj nam choćby przez ogień.
Za niepokorne karku uginanie –
spraw niechaj dom nasz znów Twoim się stanie.
– Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie”.

Dodaj komentarz