Usłysz ten GŁOS

I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
Mt 4, 19-22

Spróbuj wczuć się w rolę pierwszych uczniów, których Jezus powołał. Wyobraź sobie, że jesteś zajęty codziennymi obowiązkami. Nagle słyszysz w sercu głos mówiący ,,zostaw to wszystko i chodź za Mną, odtąd ludzi będziesz łowił”. Czy masz w sobie siłę, aby rozeznawać ten głos i szukać potwierdzenia ze strony Kościoła? Jezus cały czas powołuje. On subtelnie prosi o pójście za Nim. W dzisiejszych czasach jest coraz większa potrzeba ludzi, którzy oddadzą się Chrystusowi całkowicie i pozwolą Mu działać w sobie. Bóg powołuje bardzo dużo osób, ale Szatan wzbudza wielki lęk w sercach młodych ludzi. Pojawia się czasami fałszywa opinia, że osoba, która zostawia wszystko jest wielkim cierpiętnikiem i nie ma żadnej radości z życia. Tu powiem z całkowitą szczerością, że odkąd odpowiedziałem na głos powołania (12 lat temu), to nigdy tego nie żałowałem. Jestem w pełni szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Bóg dał mi tysiąckroć więcej niż kiedykolwiek marzyłem. Idąc z Nim dostaję mnóstwo miłości, spotykam fantastycznych ludzi i z całą pasją łowię dla Pana kolejne dusze.
Bracie/Siostro jeśli słyszysz ten GŁOS, zachęcam Cię dzisiaj do odważnego pójścia za Nim. Łowienie ludzi dla Pana jest czymś pięknym. Dodam, że możesz to czynić także modlitwą będąc w zakonie kontemplacyjnym albo w małżeństwie. Zdobywaj ludzi dla Bożej chwały. Naprawdę warto!

Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata.
Ps 19, 5

Panie, dziękuję za łaskę pójścia za Tobą. Proszę Cię, abyś dał odwagę młodym ludziom do porzucenia wszystkiego. Otwórz ich oczy i serca. Niech zobaczą, że oddając wszystko – zyskają WSZYSTKO!

oraz

Dodaj komentarz