Posłuszeństwo to błogosławieństwo

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Łk 2, 51-52

Wyobraź sobie młodego Jezusa, który jest w pełni poddany Józefowi i Maryi (może poza wyjątkiem z dzisiejszej Ewangelii, gdy został na 3 dni w świątyni 🙂 )… Po czym popatrz na swoją młodość i posłuszeństwo względem rodziców… Czy na wzór posłusznego Jezusa czyniłeś postępy w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi?… Czy może poddałeś się swoistemu buntowi, który oddalał Cię od łaski i wypełniał lenistwem, egoizmem i pychą?… Być może masz poczucie straconego czasu i zakopania wielu talentów w młodości… Wyciągnij dzisiaj wnioski i zacznij gorliwie wypełniać to co do Ciebie należy, a z pewnością zaczniesz wzrastać w łasce u Boga i u ludzi… Póki żyjesz – nigdy nie jest za późno… I pamiętaj, że pierwszą drogą do nieba jest posłuszeństwo Bogu i rodzicom… Trwaj w Bogu, a On będzie w Tobie…

Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. 1 J 3, 24
Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi. Ef 6, 1-3

Dziękuję Ci Panie za to, że we mnie trwasz i napełniasz mnie gorliwością… Pragnę każdego dnia żyć dla Twojej chwały i czynić wszystko, czego ode mnie zapragniesz… Niech się dzieje Twoja wola Panie…

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Ps 84, 6

Dzisiejszy dodatek pokaże, jak można spędzać ze sobą więcej czasu w rodzinie 🙂

Dodaj komentarz