Kochający i wymagający Ojciec

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! Mt 7, 13-14

W Dzień Ojca popatrz na powyższe słowa z Ewangelii. Dlaczego Bóg Ojciec przez Jezusa zaprasza Cię do kroczenia wąską drogą i przechodzenia przez ciasną bramę? Ponieważ kocha Cię całym Sobą i pragnie, abyś był z Nim w wieczności. Masz jednak wolność i możesz żyć według swojej woli, szukać przyjemności i wszelkiej lekkości, ale finał raczej będzie opłakany na wieki wieków.

Jak więc iść prawdziwą drogą życia? Jak na niej wytrwać i nie zgubić się? Kogo słuchać? Gdzie znajdywać konkretne wskazówki? Przede wszystkim trzeba dbać o to, aby nie stracić z oczu celu, a właściwie to trwać przy Nim dzień i noc. Oddawać Mu każdą chwilę dnia i zapraszać Go tym samym do współpracy przy wszystkich małych i dużych zadaniach. On naprawdę będzie wspierał łaską i da siłę na wszystko.

Jeśli non stop będziesz mówił kochanemu Tacie o swoich duchowych pragnieniach, On spełni je. Nie opowiadaj Bogu za dużo o rzeczach materialnych. Mów o swoich najgłębszych tęsknotach (znajdź je w sobie). Gdy odkryjesz, że to Pan jest Twoją jedyną tęsknotą, to pójdziesz za Nim dokądkolwiek Cię pośle. Nie straszna Ci będzie żadna wąska droga i ciasna brama. Choćbyś po tej drodze niósł ciężki krzyż i podniósł jeszcze wiele innych krzyży Twoich bliźnich, to w jedności z Jezusem DASZ RADĘ!

Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją
we wnętrzu Twojej świątyni. Ps 48, 10

Boże, kochany Ojcze, już tyle lat wychowujesz mnie w Twojej świątyni. Wciąż uczysz mnie, przypominasz drogę i obdarzasz łaskami poprzez sakramenty. Jakże wielka jest Twoja łaskawość! DZIĘKUJĘ!

Dziękuję także za świątynię, którą wciąż budujesz i ubogacasz w moim sercu. W mojej głębi jest jeszcze tyle nieodkrytych dla mnie zakamarków i miejsc, po których pragniesz mnie oprowadzać i pokazywać Twoją łaskawość. Proszę, ucz mnie dalej cierpliwie iść Twoją wąską drogą bezinteresownej miłości i krzyża.

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. J 8, 12

Jezu, proszę, prowadź mnie do odwiecznego Taty. Idź ze mną, abym nigdy nie stracił Twojego światła w sercu i umyśle.

oraz

Dodaj komentarz