Boży gwałtownik

Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha”. Mt 11, 11-15

Zaskakuje Cię dzisiejsza zachęta Jezusa?… Człowiek gwałtowny, nachalny kojarzy się raczej z człowiekiem biznesu i jakiegoś sukcesu ekonomicznego. Otóż Bóg nie chce być w tyle 🙂 Ekonomia Jego zbawienia, choć nie ma takiej promocji, jak rzeczy światowe, to jednak rozwala ten świat od środka. Kościół ma dwa narzędzia: sakramenty i Słowo Boże. Dzięki nim świat ożywa na nowo z szarej, materialistycznej pustki.
Jezus zachęca mnie dzisiaj do przebojowości. Chce, bym był odważny i kreatywny w Jego misji. Mam głosić Jego Królestwo, by rodziło się w sercach ludzi. Mam być Bożym gwałtownikiem, jak Eliasz, Jan Chrzciciel, czy znany nam wszystkim „Eliasz XXI w.” – św. Jan Paweł II. Nazywam tak Jana Pawła II, ponieważ był jednym z największych współczesnych proroków. I kto wie, czy Jego misją nie było przygotowanie świata na powtórne przyjście Jezusa. Wiemy, że Bóg jest cierpliwy i Jego przyjście jest oddalane, by jak największa liczba osób mogła być zbawiona. Bez wątpienia JP II był Bożym gwałtownikiem, który mimo zagrożenia życia nie lękał się głosić Bożego Królestwa.
A teraz kilka ciepłych słów od Proroka Izajasza:

Ja, Pan, twój Bóg,
ująłem cię za prawicę,
mówiąc ci: „Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą”.
Nie bój się, robaczku Jakubie,
nieboraku, o Izraelu!
Ja cię wspomagam, mówi Pan,
odkupiciel twój, Święty Izraela.
Oto Ja przemieniam cię w młocarskie sanie,
nowe, o podwójnym rzędzie zębów:
Ty zmłócisz i wykruszysz góry,
zmienisz pagórki w drobną sieczkę.
Ty je przewiejesz, a wicher je porwie
i trąba powietrzna rozmiecie.
Ty natomiast rozradujesz się w Panu,
chlubić się będziesz w Świętym Izraela. Iz 41, 13-16

Panie nie chcę się lękać! Ty powiedziałeś, że prawdziwa miłość nie ma lęku! Uczyń mnie Twoim gwałtownikiem! Pragnę głosić Twoje Królestwo! W imię Twoje chcę iść tam gdzie mnie poślesz! Jezu ufam Tobie!…

Dodaj komentarz