Zamień telefon na…

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Łk 2, 46-47

Wyobraź sobie młodego Jezusa, który tak chłonął wiedzę i prawdziwą mądrość, że został trzy dni w świątyni. Mimo, że miał jeszcze niewiele lat, już wtedy odznaczał się niezwykłą bystrością umysłu. Można powiedzieć, że On był Bogiem i dlatego łaska spoczywała na Nim. Jednak przykład dzisiejszego patrona św. Stanisława Kostki dowodzi, że Stwórca obdarowuje obficie także młodych ludzi każdego wieku. Wystarczy pragnąć Go z całego, szlachetnego serca.

Jak Ty otwierasz się na Bożą łaskę? Czy prosisz o nią? Gdzie jej szukasz? Czy uczysz się, studiujesz, pracujesz, poznajesz nowe zdolności w łasce uświęcającej? Czy szukasz prawdziwej mądrości w Piśmie świętym? Wczoraj dotarł do mnie niezwykły łańcuszek w wiadomości. Ktoś zapytał, co by było w naszym życiu, gdybyśmy zamienili telefon na Pismo święte? Jak zmieniłoby się nasze życie, gdybyśmy stale mieli w ręce Boże Słowo i tak często zaglądali do niego, jak często zaglądamy do telefonu? Pozwolę sobie wkleić część tego łańcuszka:

“Co stałoby się z naszą Biblią, gdybyśmy traktowali ją tak, jak traktujemy nasz telefon komórkowy? Co by było, gdybyśmy zawsze mieli ją w rękach albo w torbie? Czy wracalibyśmy się po nią, gdy o niej zapomnieliśmy? Czy również otwieralibyśmy ją tak wiele razy w ciągu dnia? Czy czulibyśmy się bez niej nieswojo? Tak samo jak otrzymaliśmy tą wiadomość i możemy ją przeczytać, moglibyśmy czytać wiadomości od Boga. Ale czy rozpowszechnialibyśmy je dokładnie tak jak rozchodzą się inne wiadomości? Nie musielibyśmy też martwić się, czy komórka jest wyciszona, albo czy zostanie zablokowana z powodu braku środków na koncie… Jezus już zapłacił cenę. BÓG nie ma Whatsapp’a, ale jest moim ulubionym kontaktem. ON nie ma Facebook’a, ale jest moim najlepszym przyjacielem. ON nie ma Twitter ‚a, ale podążam za nim.”

Popatrz teraz na swoje życie i codzienne zachowania. Gdzie tak naprawdę szukasz mądrości? Nie mówię, że trzeba całkowicie odrzucić telefon, ale przynajmniej zrównoważ swoje korzystanie z mediów społecznościowych z tym, co naprawdę jest wartościowe.

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 1 J 2, 15-17

Pełnia szczęścia nigdy nie będzie w świecie, lecz w relacji z Jezusem Chrystusem. Zapragnij jej dzisiaj całym sercem i uczyń konkretne postanowienie, aby zbliżać się do Boga – jedynego, pewnego źródła mądrości.

Panie, ja wciąż uczę się i zdobywam coraz więcej mądrości. Nadal jestem jeszcze dzieckiem, które potrzebuje Twojej pomocy i łaski. Prowadź mnie, abym miał wystarczająco dużo siły do sprostania wyzwaniom, które są przede mną.
Św. Stanisławie Kostko – módl się za nami!

oraz

Dodaj komentarz