Najcenniejszy Skarb

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją». Mt 13, 44-46

Czy już znalazłeś rolę z ukrytym skarbem? Czy kupiłeś już drogocenną perłę? Czy nie lękasz się sprzedać wszystkiego, aby nabyć ten najcenniejszy skarb? Myślę, że dobrze rozumiesz dzisiejsze słowa Jezusa. Mimo to może być Ci ciężko oddać Bogu całego siebie i wszystkich ukochanych ludzi oraz rzeczy, do których jesteś przywiązany.

Gdzieś wewnątrz Ciebie może być jakiś hamulec. Co nim jest? Pycha, egoizm, Twoja wola, materializm itp. Pozwól Bogu oczyszczać swoje wnętrze. Zaproś do tego także Maryję. Ona przygotuje Twoje wnętrze, aby na serio powiedział Bogu TAK.

Nie chcę napisać, że masz sprzedać wszystkich i nabyć Boga jak najcenniejszy skarb. Oddaj Panu wszystko i wszystkich. Nie bój się. Nic nie stracisz. Zyskasz jednak taki skarb, dzięki Któremu będziesz skarbem dla tych, których kochasz, i którym służysz (choćby tego nie widzieli tu i teraz).

Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Rz 8, 28

Panie Jezu, Ty jesteś moim jedynym skarbem. Tobie oddaje wszystko. Niech się dzieje Twoja wola. Współdziałaj ze mną dla Twojej chwały!

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę,
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Ps 119, 72. 77. 127

Maryjo, kochana Mamo, wstawiaj się za mną i za wszystkimi ludźmi, abyśmy nie szukali skarbów światowych. Skieruj nasz wzrok ku Twemu Synowi, który jest jedynym, prawdziwym skarbem.

Dodaj komentarz