Miłość, która umacnia

Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Dz 18, 23

Wyobraź sobie św. Pawła, który z wielką miłością umacnia wspólnoty uczniów… Ileż on miał sił, zapału, gorliwości, cierpliwości i miłości… To wszystko było od Bożego Ducha, któremu był posłuszny…
Patrząc na postawę zatroskania św. Pawła – spróbuj zobaczyć dzisiaj siebie i swoje relacje z ludźmi, których spotykasz… Czy potrafisz umacniać swoich rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, kolegów, a także ludzi, których przypadkowo spotykasz?… Czy czujesz w sobie wewnętrzne przynaglenie do takiej postawy?… Pytaj Boga, jak On widzi Twoją rolę w społeczności, w której jesteś… Myślę, że możesz być wspaniałym narzędziem w Jego rękach… Pozwól Mu poprowadzić się… Codziennie rozmawiaj z Nim o minionym dniu i Twoich zachowaniach… Szukaj światła, a Pan pozwoli Ci wejść na drogę, którą dla Ciebie zaplanował… Póki co umacniaj tych ludzi, których spotykasz… Jeżeli nie wiesz, jak to robić – to po prostu bądź miłym, uśmiechniętym i szukającym okazji do pomocy człowiekiem…
Panie dziękuję Ci za łaskę umacniania tych ludzi, których spotykam… Pragnę dzielić się Tobą w każdym czasie… Ty jesteś największym umocnieniem dla swoich uczniów…

Dodaj komentarz