Spójrz w niebo

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Łk 24, 49-53

Wyobraź sobie Jezusa unoszącego się ku niebu, który błogosławi swoich uczniów oraz obiecuje im moc z wysoka… Uczniowie są pełni radości… Ich serca już nie są roztrzęsione jak po śmierci Jezusa… Dzięki spotkaniom ze Zmartwychwstałym Panem są pewni, że całe ich życie i posłannictwo ma sens… Wracają do świątyni, wielbią i błogosławią Boga…
Spróbuj poczuć się świadkiem wniebowstąpienia Chrystusa… On także Tobie chce dać pewność w głęboki sens Twoje wiary… Twoje serce również może rozradować się faktem wniebowstąpienia Chrystusa… Od tego momentu możesz tak samo jak pierwsi uczniowie częściej być w świątyni i wysławiać Boga… Zwłaszcza, że mamy czas oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego… Uwierz w to, że Chrystus tu i teraz może dotknąć Twojego serca i zmienić życie na lepsze…
Panie, dziękuję za to, że oczyma wyobraźni mogę być świadkiem Twojego wniebowstąpienia… Oddaje Tobie pokłon… Dziękuję za umocnienie w wierze i łaskę pewności, że czekasz na mnie w domu Ojca! Do zobaczenia…

Dodaj komentarz