Najświętsze Ciało i Krew

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Mk 14, 22-24

W dzisiejszą wielką uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa podziękuj Bogu za to, że wydał własnego Syna na pokarm dla Ciebie, abyś mógł godnie żyć i dostąpić zbawienia. Poproś także o wiarę w Jezusa, który jest w Eucharystii. Popatrz sercem na słowa, które On sam wypowiada w dzisiejszej Ewangelii. Chrystus z miłością mówi: bierz Moje Ciało, pij Moją Krew. W naszej tradycji Komunia Święta jest zazwyczaj pod jedną postacią, ale to nie zmienia faktu, że na każdej Mszy kapłan podnosi kielich z Krwią Przymierza i każdy duchowo może przyjąć Ją i powiedzieć: Panie dziękuję, obmywaj moje słabe ciało i serce, odnawiam moje przymierze z Tobą, pragnę być posłuszny Twoim przykazaniom.

Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni». Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów». Wj 24, 7-8

Myślę, że dzisiaj nie trzeba kropić ludu krwią, żeby przypomnieli sobie, na czym polega przymierze z Bogiem. Powinno wystarczyć każdemu to, że kapłan podnosi Krew Jezusa. Oby każdy wierny, który patrzy na ten moment zanurzał się w tej Najświętszej Krwi i dziękował z całego serca za ofiarę Chrystusa.

Bracia: Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców; lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Hbr 9, 11-15

Krew Chrystusa potrafi dać wszelkie uzdrowienie ciała i duszy człowieka. Wystarczy uwierzyć i oddać się woli Bożej oraz żyć tak, jak Pan przykazał. Mam nadzieję, że po dzisiejszych słowach z Ewangelii i czytań nie będziesz przyjmował na marne Ciała i Krwi swojego Zbawiciela.

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.
Ps 116, 12-13. 17-18

Życzę Ci dzisiaj pięknego chwalenia Pana podczas procesji Bożego Ciała. Idź za Jezusem dumnie i pamiętaj, że masz tak iść każdego dnia Twojego życia. On stale jest przed Tobą, aby utorować Ci drogę do nieba. Wpatruj się w Niego i wiedz, że wystarczy Ci sił na każdą życiową próbę.

PS Wczoraj podczas nocnego, rowerowego przejazdu odwiedzałem bezdomnych i rozmawiałem z nimi o Bożym Ciele. Większość z nich powiedziała, że schowa się, ponieważ nie są godni i śmierdzą. Odpowiedziałem, że Jezus nie brzydzi się ich smrodem i właśnie, gdy spojrzą na Niego podczas procesji, to On ma moc uzdrowić ich w pełni. W sposób szczególny ujęły mnie słowa Pana Krzysia, który mówi: jutro znajdzie mnie ksiądz w krzakach koło szpitala. Ucieknę stąd, bo jak jak wyglądam. Pomyślałem, że Ci ludzie uciekają tak, ponieważ inni stale ich przeganiają i zamiast pomóc podnieść się i przyprowadzić do Jezusa, to jeszcze bardziej dołują tych, w których tak naprawdę mocno jest obecny nasz Zbawiciel.

Kilka godzin wcześniej byłem przegoniony razem z bezdomnym spod jednego sieciowego sklepu. Im człowiek dłużej z nimi jest, tym bardziej zaczyna rozumieć, że nie mogą podnieść się, ponieważ stale są dociskani do ziemi ludzką pogardą ;( A przecież Ci ludzie są tak samo stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Można powiedzieć, że są Bożym ciałem, świątynią Ducha Świętego. Choćby ich tabernakula były zamknięte na Jezusa, to zawsze są miejscami uświęconymi. Ileż potrzeba troski, aby je odnowić.
Proszę Was, pomódlcie się dzisiaj za osoby bezdomne, aby oni nie bali się wyjść na ulicę podczas dzisiejszej procesji. Oby chociaż jeden z nich spojrzał z wiarą na Jezusa i doznał uzdrowienia.

Panie, dziękuję Ci za Twoje Najświętsze Ciało i Krew. Zanurzam w Twojej krwi wszystkich poranionych bezdomnych i proszę o ich pełne uzdrowienie. Daj im głębokie pragnienie jednoczenia się z Tobą.

Polecam przejmujące załączniki:

oraz

Dodaj komentarz